Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

Thông Báo Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Nghị Định 13/2023/NĐ-CP

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng Số An Toàn (“SAFEcert”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc SAFEcert áp dụng Chính sách bảo mật chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa SAFEcert và Quý Khách hàng, SAFEcert có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. SAFEcert cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo mật về bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa SAFEcert và Quý Khách hàng.

Chính sách bảo mật về bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

✅ Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: SAFEcert có thể thu thập các thông tin như tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan để duy trì và cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng.

✅ Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: SAFEcert sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích cụ thể đã được thông báo và theo quy định của pháp luật.

✅ Biện pháp BVDLCN: SAFEcert cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân như lưu trữ an toàn, hạn chế truy cập, và ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích.

✅ Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: Quý Khách hàng có quyền liên hệ với SAFEcert để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ của SAFEcert: https://www.safecert.com.vn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà SAFEcert cho là phù hợp. 

Để ghi nhận sự đồng ý của Quý Khách hàng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân như được thông báo ở trên, Quý Khách hàng vui lòng thể hiện sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng bởi SAFEcert tại đây

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

 Công ty Cổ phần Chứng Số An Toàn

🏠 Địa chỉ: X-04.77, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎️ Hotline: 1900-6154

📩 E-mail: hotro@safecert.com.vn

🟧LƯU Ý: Nếu Quý Khách hàng KHÔNG đồng ý với Chính sách bảo mật của SAFEcert, khả năng Quý Khách hàng tiếp cận dịch vụ do SAFEcert cung cấp có thể bị hạn chế một phần hoặc toàn bộ. SAFEcert sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào của Quý Khách hàng trong trường hợp này. Đồng thời, các quyền và lợi ích hợp pháp của SAFEcert sẽ được bảo vệ trước những vấn đề này.

Trân trọng,