Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

Điều 1: Nội dung bảo hành, bảo trì

- Đôi khi khách hàng sẽ cần cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp phiên bản, bảo trì cần thiết để các tính năng của Dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của Dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, SAFE - CA sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

- Khách hàng có thể tự chủ động tra cứu thời hạn/số lượng sử dụng khi truy cập vào Dịch vụ.


Điều 2: Thời gian bảo hành, bảo trì

- SAFE - CA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được Dịch vụ 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống.

- SAFE - CA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống trong thời gian nhanh nhất kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.


Điều 3: Hiệu lực bảo hành

Khi Dịch vụ của khách hàng sắp hết hạn, SAFE - CA có trách nhiệm thông báo cho khách hàng qua 03 hình thức: email, tin nhắn, điện thoại để thông báo ngày hết hạn chậm nhất là trước 30 ngày trước khi Dịch vụ hết hạn.


Điều 4: Các lưu ý trong quá trình sử dụng

 Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được SAFE - CA báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm hoặc email. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.