Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

 

 SAFE – CA không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt điều khoản vì những lý do như sau:


1. Khách hàng không thực hiện việc đăng ký gia hạn và thanh toán các khoản chi phí sử dụng Dịch vụ sau khi hết hạn.

2. Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới công ty và những người khác.


 SAFE - CA chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm lưu trữ các dữ liệu của khách hàng trên hệ thống tối đa là 10 năm gần nhất tính tới ngày chấm dứt dịch vụ.