Chứng thư số SAFE-CA

Dịch vụ chữ ký số thực hiện các giao dịch điện tử:
- Chính phủ điện tử: kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, thống kê...
- Giao dịch thương mại: mua bán, giao dịch ngân hàng, ký kết hợp đồng, văn bản điện tử

Vì sao nên chọn Chứng thư số SAFE-CA?

DÙNG ĐỂ NHẬN DIỆN

Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử.
CON DẤU DOANH NGHIỆP

Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Sử dụng trong các giao dịch điện tử như: Khai thuế điện tử;  Khai báo Hải quan điện tử; Khai hồ sơ BHXH điện tử;  Khai báo Thống kê điện tử; Nộp thuế điện tử; Giao dịch ngân hàng điện tử; Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B; Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử