Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

Chứng thư số SAFE-CA

Dịch vụ chữ ký số thực hiện các giao dịch điện tử:
- Chính phủ điện tử: kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, thống kê...
- Giao dịch thương mại: mua bán, giao dịch ngân hàng, ký kết hợp đồng, văn bản điện tử

Odoo • Image and Text

Chứng thư số cá nhân

Chứng thư số cá nhân là chứng thư số dùng để nhận diện các cá nhân trên môi trường điện tử.Chữ ký số tạo bởi từ chứng thư số cá nhân có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân khi thực hiện các giao dịch.
Chữ ký số tạo bởi từ chứng thư số này có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân khi thực hiện các giao dịch điện tử
Chứng thư số cá nhân sử dụng trong các giao dịch điện tử như:
- Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin
- Kê khai, quyết toán thuế TNCN
- Giao dịch ngân hàng, tín dụng
- Chứng khoán điện tử
- Mua bán trực tuyến
- Mua bán, thanh toán qua mạng
- Ký Email, ký kết văn bản điện tử....

Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp

Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.
Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch điện tử như:
- Khai thuế điện tử
- Khai báo Hải quan điện tử
- Khai hồ sơ BHXH điện tử
- Khai báo Thống kê điện tử
- Nộp thuế điện tử
- Giao dịch ngân hàng điện tử
- Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B

- Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Chứng thư số cá nhân  trong tổ chức/doanh nghiệp

Chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện chủ thể là các cá nhân thuộc các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử.Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp.Chứng thư số này thường gắn với các chức danh nội bộ của chủ thể như: Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng…
Người dùng chứng thư số này nhằm thực hiện các giao dịch nghiệp vụ trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp thực hiện các giao dịch với bên ngoài được tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền:
- Giao dịch nghiệp vụ nội bộ : Ký xác nhận văn bản điện tử, emai, đăng nhập hệ thống bảo mật nội bộ…
- Thực hiện giao dịch được tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền: Ký kết văn bản điện tử, giao dịch, thanh toán thương mại điện tử…             

Chứng thư số CodeSigning

Chứng thư số CodeSigning là loại chứng thư số thường được các nhà cung cấp phần mềm sử dụng để ký số vào phần mềm hoặc ứng dụng mà họ phân phối nhằm các mục đích:
- Xác nhận và phân biệt bản quyền sở hữu của nhà sản xuất
- Đảm bảo nội dung mà bạn cung cấp là đáng tin cậy
- Giảm thiểu các cảnh báo lỗi bảo mật trong quá trình cài đặt phần mềm
- Người sử dụng biết được nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo phần mềm này không bị thay đổi, giả mạo khi phát hành.             

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Chứng thư số SSL

Chứng thư số SSL là loại chứng thư số thường được sử dụng cài đặt trên website của tổ chức/doanh nghiệp, cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp trong quá trình truyền dữ liệu.
Trong các lĩnh vực thương mại điện tử, sàn giao dịch vàng và chứng khoán, cổng thanh toán, ví điện tử, ngân hàng điện tử, chính phủ điện tử phải sử dụng loại Chứng thư số này giúp mọi dữ liệu trao đổi giữa người dùng và website sẽ được mã hóa (ở phía người gửi) và giải mã (ở phía người nhận)