Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên T-VAN TaxOnline

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên T-VAN TaxOnline

Dịch vụ thuế điện tử

Để cập nhật thông tin chứng thư số trên T-VAN TaxOnline, Quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện cập nhật trên ứng dụng TaxOnline™:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

Bước 2: Mở ứng dụng TaxOnline.

Bước 3: Trên thanh tiêu đề nhấn vào mục "TT chung" (1) > "Đăng ký T-VAN" (2) > "ĐK thay đổi chứng thư số của NNT" (3).

Your Picture

Your Picture

Bước 4: Tại giao diện "Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT", Quý khách vui lòng chọn đúng thông tin chứng thư số mới và kiểm tra lại địa chỉ thư điện tử nhận thông báo từ CQT (1) > Nhấn "Nộp hồ sơ" (2) > Chọn đúng thông tin chứng thư số mới và nhấn "Ký" (3).

Your Picture

Lưu ý: Nhấn "Trở về" (4) khi hoàn tất quá trình ký nộp tờ khai thay đổi thông tin

Bước 5: Tại giao diện "Đăng ký T-VAN", Quý khách vui lòng kiểm tra tình trạng tờ khai "Đăng ký thay đổi chứng thư số" với kết quả "Chấp nhận" là thông tin đăng ký thay đổi đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.

Your Picture

2. Thực hiện cập nhật trên ứng dụng KySo™:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

Bước 2: Mở ứng dụng KySo™.

Bước 3: Tại giao diện KySo™, Quý khách chọn "TaxOnline" (1) > "Đăng ký T-VAN" (2) > "ĐK thay đổi chứng thư số của NNT" (3).

Your Picture

Your Picture

Bước 4: Tại giao diện "Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT", Quý khách vui lòng chọn đúng thông tin chứng thư số mới và kiểm tra lại địa chỉ thư điện tử nhận thông báo từ CQT (1) > Nhấn "Nộp hồ sơ" (2) > Chọn đúng thông tin chứng thư số mới và nhấn "Ký" (3).

Your Picture

Lưu ý: Nhấn "Trở về" (4) khi hoàn tất quá trình ký nộp tờ khai thay đổi thông tin

Bước 5: Tại giao diện "Đăng ký T-VAN", Quý khách vui lòng kiểm tra tình trạng tờ khai "Đăng ký thay đổi chứng thư số" với kết quả "Chấp nhận" là thông tin đăng ký thay đổi đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.

Your Picture