Chứng thực số công cộng SAFE-CA

 Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn (SAFE-CA) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép số 424/GP-BTTTT ngày 07/09/2017

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng và các giải pháp áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử chúng tôi không ngừng nghiên cứu các giải pháp và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển dịch vụ lâu dài và bền vững.

Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng trong các lĩnh vực:

- Chứng thư số cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân) - Chứng thư số SSL (dành cho website) - Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).  

Dịch vụ của SAFE-CA đáp ứng đầy đủ về các tiêu chuẩn Chứng thư số công cộng theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông và Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đảm bảo các đặc tính sau:

- Tính toàn vẹn của giao dịch (Integrity)

- Tính xác thực của người giao dịch (Authenticity)

 - Tính chống từ chối, chống chối bỏ của giao dịch (Non-repudiation)

 - Tính bảo mật của giao dịch (Confidentiality) 

Odoo • A picture with a caption