Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 
Phần mềm

Để sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, nhấp chuột vào biểu tượng ứng dụng đó sẽ được cài đặt.

(Mã băm MD5: 55f50efc1346290093a9f3c3e3fcb421)

Cho phép quản lý thiết bị Chữ ký số USB Token, Ký điện tử, đổi mã PIN, v.v

(Mã băm MD5: 739611c63def3bf024618043c3f78357)

Cho phép quản lý thiết bị Chữ ký số USB Token, Ký điện tử, đổi mã PIN, v.v

Tài liệu

   Bộ hồ sơ dành cho doanh nghiệp, tổ chức

(Mã băm MD5: 08a703f78d42723e6a5c0dae27cdc1f2)

   Bộ hồ sơ dành cho cá nhân

(Mã băm MD5: c4f31a12583eff3fcf748d6eceffff65)

   Quy trình cấp chứng thư số khách hàng

(Mã băm MD5: 1c18bd8c472662cf2fdeed33d51afe6e)

   Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng

(Mã băm MD5: 342a978826c0aeb8266d4d75e5b9ecc2)

   Hướng dẫn trước khi ký hợp đồng chứng thư số

(Mã băm MD5: 90134b37aeee8ea6c932bfd2fb6bbba9)

Quy chế & Chính sách

  Quy chế chứng thực số

(Mã băm MD5: 8f1626925748b7e6b1af706da746f917)


  Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

(Mã băm MD5: 8f2fe3a6b415c653df33b4663a28fd11)

  Thỏa thuận điều khoản sử dụng

(Mã băm MD5: 532b7c07e8e6c099e3956d43f8f0e3e1)