Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

Giải pháp

Các hệ thống này thường được vận hành ổn định, tin cậy, ít phát sinh lỗi, hiệu năng tốt, nhờ vậy giảm thiểu các yêu cầu theo dõi, quản trị và xử lý phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở dữ liệu.

TaxOnline™

 Dịch vụ thuế điện tử (kê khai, nộp thuế)
TaxOnline hỗ trợ toàn diện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp:
tính thuế, kê khai, nộp thuế.

iHaiQuan™

Dịch vụ hải quan điện tử
Hỗ trợ 3 loại hình chính để thông quan điện tử: kinh doanh, sản xuất, gia công.

iBHXH™

 Dịch vụ BHXH điện tử (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)
Tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, tự động lấy dữ liệu để kê khai thủ tục BHXH và đồng bộ ngược về cho các ứng dụng liên quan để quản lý quá trình tham gia BHXH của NLĐ.

iThongKe™
Báo cáo thống kê điện tử
Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.
SM24™
Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại (kết nối với SaleNOW)

Lập thủ tục đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại để giao dịch điện tử với Sở Công thương (chỉ hỗ trợ ở TP. HCM, các tỉnh thành phố khác thì in ra giấy đem nộp theo quy định chung).
Sales24™

Quản lý thông tin mua - bán hàng hóa, dịchvụ

Quản trị bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán
Quản lý thông tin khách hàng, quản lý quy trình tìm kiếm
Hỗ trợ cổng thông tin website tương tác với khách hàng
Hỗ trợ nhiều mô hình bán hàng
Quản lý việc mua hàng
Quản lý kho hàng

...

iXHD™

Quản lý xuất hóa đơn điện tử

Là phần mềm hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn triển khai: Lotte Việt Nam, Nhựa Duy Tân, Tập đoàn Bảo Việt, Đại học quốc tế RMIT, TCL, CADIVI
HR24™

Quản lý hành chính, nhân sự

Quản lý nhân sự hiệu quả 
Quản lý quy trình tuyển dụng
Quản lý hồ sơ nhân sự
Quản lý chấm công
Quản lý ngày nghỉ phép
...
Office24™

Văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO

Quản trị văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO
Quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ hoàn toàn điện tử theo tiêu chuẩn ISO
Trình ký hồ sơ điện tử:
Tích hợp với TS24gov để quản lý lưu trữ toàn bộ hồ sơ

...