CKS - Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên website của TCT

Cập nhật chữ ký số trên website của TCT

Hướng dẫn

Để cập nhật thông tin chữ ký số trên website của Tổng cục thuế, người dùng thực hiện như sau:

- Truy cập vào thuedientu.gdt.gov.vn (1) > Chọn “Doanh nghiệp” (2)


- Nhấn chọn “Đăng nhập” (3) phía trên góc tay phải màn hình > Điền thông tin “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”, “Mã xác nhận” > “Đăng nhập” (4) 

Lưu ý: Người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản MST-QL (ví dụ:0102030405-QL)


Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập, Chọn “Quản lý tài khoản” (1) > “Thay đổi thông tin dịch vụ” (2)