Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Dịch vụ Hải quan điện tử

Để thực hiện cập nhật chữ ký số trên hệ thống Hải quan (VNACCS), Quý khách vui lòng thực hiện như sau: 

Bước 1: Cài đặt và thiết lập Java

1. Truy cập đến địa chỉ: Java Downloads for All Operating Systems hoặc nhấn vào đây để tải về và cài đặt.

2. Cấu hình Java:

 • Mở Control Panel --> Chọn Java --> Chọn Tab Security --> Chọn Edit Site List...

 • Thêm địa chỉ: https://dknsd.customs.gov.vn/ vào mục Exception Site List và nhấn OK

Lưu ý:

 • Trên máy tính của đơn vị phải cài đặt Java mới nhất và có trình duyệt Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.

 • Trường hợp máy tính của đơn vị không có trình duyệt IE, Quý khách có thể sử dụng trình duyệt Chrome (Cài đặt thêm Addon IE Tab), Microsoft Edge (Bật chế độ IE mode được tích hợp sẵn trên trình duyệt)...

Your Picture

Chọn Tab Security --> Chọn Edit Site List...

Your Picture

Chọn Add --> Nhập địa chỉ https://dknsd.customs.gov.vn/ --> Nhấn OK

Your Picture

Chọn Apply --> Chọn OK để hoàn tất phần thiết lập Java

Bước 2: Cập nhật chữ ký số

1. Truy cập đến địa chỉ: Tổng cục Hải quan (customs.gov.vn).

2. Chọn Đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS.

3. Chọn Đăng nhập --> Nhập thông tin tài khoản đăng nhập (Mã số thuế và mật khẩu) và chọn đúng thông tin Chứng thư số đã đăng ký (Tài khoản quản trị).

Lưu ý: Trường hợp có xuất hiện cảnh báo (Java), Quý khách vui lòng chọn I accept ... --> Chọn Do not show... và chọn Run thì mới thực hiện được bước cập nhật chữ ký số.

Your Picture

Chọn Đăng nhập

Your Picture

Trường hợp có xuất hiện cảnh báo (Java), Quý khách vui lòng chọn I accept ... --> Do not show ... --> Chọn Run


Your Picture

Nhập thông tin tài khoản đăng nhập và chọn đúng thông tin Chứng thư số đã đăng ký (Tài khoản quản trị)


4. Chọn Sửa thông tin đăng ký (II) --> Chọn Sửa thông tin chung và người sử dụng (OE2102)

5. Tại giao diện Sửa thông tin chung và người sử dụng (OE2102) --> Chọn Tab Thông tin người khai hải quan.

 • Thông tin người khai: Nhập Họ tên, Số CMND/Hộ chiếu, Email, Chọn ngày hiệu lực (Ngày hiện tại).

 • Nhấn Đọc CKS để hệ thống lấy lên thông tin chứng thư số cần cập nhật.

 • Nhấn Ghi để hoàn tất bước cập nhật thông tin.


6. Gửi thông tin đăng ký và cấp mật khẩu

a) Gửi thông tin đăng ký:

- Chọn Tra cứu (IV) --> Chọn Tra cứu thông tin đăng ký (0E4001)


- Xuất hiện giao diện Tra cứu thông tin đăng ký

 • (1) Đánh dấu chọn vào 2 mục Đăng ký mới và Sửa sau phê duyệt

 • (2) Nhấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin đăng ký của người khai hải quan

 • (3) Hiển thị danh sách các bản ghi tra cứu

 • (4) Nhấn Gửi để gửi bản ghi lên hệ thống hải quan

- Khi nhấn Gửi, hệ thống xuất hiện giao diện ký và gửi thông tin:

 • (1) Nhập thông tin gửi như: Người gửi và Email

 • (2) Nhấn Ký chữ ký số

 • (3) Nhấn Ghi để hoàn tất quá trình đăng ký chữ ký số

b) Cấp mật khẩu và sao chép thông số kết nối hải quan

- Chọn Tra cứu (IV) --> Chọn Tra cứu kết quả đăng ký (0E4002)

- Xuất hiện giao diện Tra cứu kết quả đăng ký

 • Tại Tab Thông tin người khai Hải quan: Sao chép User ID Tab Máy tính: Sao chép Terminal ID & Terminal Access Key