Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên Cổng thông tin điện tử (BHXH Việt Nam)

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên Cổng thông tin điện tử (BHXH Việt Nam)

Hướng dẫn chung

Để cập nhật thông tin chứng thư số trên Cổng thông tin điện tử (BHXH Việt Nam), Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Cắm USB token vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử - Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn) > Chọn "Đăng nhập" (1).

Bước 3: Nhấn chọn "Tổ chức" (2)  > Nhập thông thông tin tài khoản > Nhấn "Đăng nhập" (3).

Your Picture

Bước 4: Nhấn vào phần "Mã số thuế" (1) > Chọn "Thay đổi thông tin" (2).

Your Picture

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin liên hệ (Email & Số điện thoại) (1) > Chọn  "Đăng ký thay đổi thông tin" (2).

Your Picture

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin chứng thư số và nhấn "OK" > Nhập mã PIN của USB token và nhấn "Đăng nhập". 

Your Picture

Lưu ý: Chọn đúng thông tin chứng thư số của đơn vị

Your Picture

Nhập mã PIN và nhấn Đăng nhập

Bước 7: Khi hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin, hệ thống BHXH Việt Nam sẽ có thông báo xác nhận thay đổi thông tin thành công.

Your Picture

Để tránh gặp một số lỗi phát sinh trong quá trình cập nhật chứng thư số và ký nộp hồ sơ, Quý khách vui lòng thực hiện cài đặt ứng dụng nền ký số mới nhất của BHXH Việt Nam (Vietnam Social Security Declaration).