Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)

Hướng dẫn chung

Để cập nhật thông tin chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax), Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Cắm USB token vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào thuedientu.gdt.gov.vn (1) > Chọn "Doanh nghiệp" (2)

Bước 3: Nhấn chọn "Đăng nhập" (3)  > Nhập thông thông tin tài khoản > Nhấn "Đăng nhập" (4).

Lưu ý:
1. Quý khách vui lòng cài đặt Plugin ký số 
eSigner 1.0.9 (Nhấn vào đây để tải về - Nếu chưa cài đặt) của TCT trước khi thực hiện các bước cập nhật
2. 
Plugin ký số eSigner 1.0.9 không phụ thuộc vào trình duyệt (Có thể sử dụng trên nhiều trình duyệt như Chrome, Microsoft Ege, Firefox, ...)


Your Picture

Your Picture

Lưu ý: Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản MST-QL (Tài khoản quản lý).

Bước 4: Khi hoàn tất quá trình đăng nhập, Quý khách vui lòng chọn "Quản lý tài khoản" (1) > "Thay đổi thông tin dịch vụ" (2).

Your Picture

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị những thông tin dịch vụ điện tử mà đơn vị đã đăng ký, bao gồm "Khai thuế điện tử" và "Nộp thuế điện tử" (1). Chọn dịch vụ cần cập nhật thông tin chứng thư số và nhấn "Thay đổi thông tin dịch vụ" (2).

Your Picture

Bước 6: Nhấn "Thay đổi CKS" (1) và chờ hệ thống lấy thông tin chứng thư số mới (2) và nhấn "Tiếp tục" (3).

Your Picture

Cập nhật dịch vụ Khai thuế điện tử

Lưu ý: Có thể thay đổi địa chỉ thư điện tử nhận thông báo từ CQT

Your Picture

Cập nhật dịch vụ Nộp thuế điện tử

Lưu ý: Có thể thay đổi địa chỉ thư điện tử nhận thông báo từ CQT

Bước 7: Nhấn "Ký và gửi" để hoàn thành quá trình cập nhật thông tin chứng thư số.