Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên Pay24

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên Pay24

Dịch vụ thuế điện tử

Từ ngày 12/10/2022, TS24 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ nộp tiền điện tử Pay24 trên dịch vụ T-VAN TaxOnline. Sau khi ngưng dịch vụ Nộp thuế điện tử Pay24 (Xem thông báo chi tiết tại đây), Quý khách hàng có thể đăng ký nộp thuế điện tử trên trang Thuế điện tử (Etax Services) của TCT.

Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử trên Pay24, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính

Bước 2: Mở ứng dụng TaxOnline 

Bước 3: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24 >  "Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử".

Your Picture

Bước 4: Kiểm tra nội dung thông tin người nộp thuế (1) và chọn đúng thông tin chứng thư số (2) > Kiểm tra và cập nhật thông tin ngân hàng và số tài khoản cần đăng ký (3) > Nhấn chọn "Nộp hồ sơ" để thực hiện ký và nộp tờ khai thay đổi thông tin (4).

Your Picture

Your Picture

Bước 5: Chọn đúng thông tin chứng thư số và nhấn "".

Your Picture

Bước 6Phần mềm thực hiện lấy mã xác thực và gửi vào email cho người dùng > "Chấp nhận".

Your Picture

Bước 7: Tại giao diện thay đổi thông tin trên Pay24™, nhập mã xác thực từ email và nhấn chọn "Đồng ý".

Your Picture

Bước 8: Thực hiện ký nộp xong và vào mục "Nộp thuế điện tử qua TCT" > "Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT" (1) để kiểm tra lại tình trạng nộp tờ khai thay đổi, chờ tình trạng báo "Xử lý thành công" (2).

Your Picture

Your Picture