CKS - Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn chung

  Để kích hoạt chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

  Trường hợp 1: Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới

  Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

  Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager (Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

  Lưu ý: Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

  Your Picture

   Bước 3: Chọn "Chứng thư số" (1) > "Đăng ký chứng thư" (2) > "Nhập mã PIN" (3) > "Chấp nhận" (4).

   Your Picture

   Bước 4: Nhập "Mã kích hoạt" (1) > "Chấp nhận" (2).

   Your Picture

   Nhập "Mã kích hoạt" --> Nhấn "Chấp nhận"

   Lưu ý: Kiểm tra email liên hệ để lấy mã kích hoạt

   Your Picture

   Kiểm tra lại thông tin --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   Trường hợp 2: Áp dụng cho khách hàng gia hạn hoặc thay đổi thông tin

   Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

   Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager (Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

   Lưu ý: Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

   1. Trường hợp gia hạn chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thời hạn gia hạn --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   2. Trường hợp thay đổi thông tin chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thông tin mới --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   Bước 3: Cập nhật lại chứng thư số với các cơ quan ban ngành đã đăng ký giao dịch điện tử (Bắt buộc)