Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn chung

   Một số lưu ý trước khi kích hoạt dịch vụ:
  1. Khi kích hoạt dịch vụ thì số Serial CTS sẽ thay đổi, Quý khách phải cập nhật lại CTS mới với các cơ quan ban ngành đã đăng ký giao dịch điện tử (Bắt buộc).
  2. Theo quy định sau 24h00 tính từ thời điểm cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống Hải quan hoặc hóa đơn thì CTS của đơn vị mới được chấp nhận, Quý khách vui lòng ký hết hóa đơn hoặc tờ khai trước khi kích hoạt lại dịch vụ.
  3. Để tránh bị gián đoạn trong quá trình ký và làm hồ sơ đấu thầu trên cổng dịch vụ công (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Nếu đơn vị có sử dụng) https://muasamcong.mpi.gov.vn, Quý khách vui lòng phản hồi lại để SAFEcert giữ lại thông tin chứng thư số cũ cho đơn vị (Bắt buộc).

  Để kích hoạt chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

  Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

  Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để kích hoạt chứng thư số.

  Lưu ý:

  • Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình.

  • Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

   TH1: Gia hạn chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thời hạn gia hạn --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   TH2: Thay đổi thông tin chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thông tin mới --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   Bước 3: Cập nhật lại chứng thư số với các cơ quan ban ngành đã đăng ký giao dịch điện tử (Bắt buộc)