CKS - Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn chung

  Để kích hoạt chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

  Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

  Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để kích hoạt chứng thư số.

  Lưu ý:

  • Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình.

  • Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

   TH1: Gia hạn chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thời hạn gia hạn --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   TH2: Thay đổi thông tin chứng thư số

   Your Picture

   Kiểm tra lại thông tin mới --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công

   Bước 3: Cập nhật lại chứng thư số với các cơ quan ban ngành đã đăng ký giao dịch điện tử (Bắt buộc)