Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn kích hoạt mới chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn kích hoạt mới chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn chung

Để kích hoạt mới chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để kích hoạt chứng thư số (Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

Lưu ý:

 • Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

 • Trường hợp chưa cài đặt chương trình quản lý chứng thư số SAFE-CA Token Manager, Quý khách vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  Your Picture

   Bước 3: Chọn "Chứng thư số" (1) > "Đăng ký chứng thư" (2) > "Nhập mã PIN" (3) > "Chấp nhận" (4).

   Your Picture

   Bước 4: Nhập "Mã kích hoạt" (1) > "Chấp nhận" (2).

   Your Picture

   Nhập "Mã kích hoạt" --> Nhấn "Chấp nhận"

   Lưu ý: Kiểm tra email liên hệ để lấy mã kích hoạt

   Your Picture

   Kiểm tra lại thông tin --> Nhấn "Chấp nhận"

   Your Picture

   Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác

   Your Picture

   Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công