Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn ký số trên văn bản

Hướng dẫn ký số trên văn bản

Hướng dẫn chung

Để thực hiện ký số trên văn bản, Quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

  • Ký số thông qua phần mềm Ký số (KySo - TS24, NEACSigner - NEAC, ...)

  • Ký số trực tiếp trên phần mềm PDF (Foxit Reader, Acrobat Reader, ...), Word, Excel, ...

TH1: Ký số trên phần mềm KySo (TS24Corp)

Lưu ý:

  • Tải phần mềm KySo tại đây (Nếu chưa cài đặt)

  • Tạo tài khoản TS24 ID tại đây (Nếu chưa có tài khoản)

Bước 1: Mở và đăng nhập phần mềm KySo

Bước 2: Chọn "Hỗ trợ" (1) --> Chọn "Ký hồ sơ khác" (2)

Your Picture

Bước 3: Nhập "Tên hồ sơ" (1) --> Nhấn "..." (2) để chọn văn bản cần ký 

Your Picture

Bước 4: Chọn văn bản cần ký số

Your Picture

Bước 5: Nhấn "Thêm hồ sơ" (1) --> Chọn "Ký" (2) --> Nhấn "Ký điện tử" (3) --> Nhấn "Có" (4)

Your Picture

Lưu ý: Có thể thay đổi hình trên chữ ký và vị trí chữ ký (Nếu muốn)

Bước 6: Chọn đúng tên chủ thể "Chứng thư số" (1) --> Nhấn "Ký" (2)

Your Picture

Bước 7: Nhấn "Chấp nhận" (1) khi hoàn tất quá trình ký số --> Mở "Vị trí lưu hồ sơ" (2) đã ký số

Your Picture

TH2: Ký số trên phần mềm NEACSigner (NEAC)

Lưu ý:

  • Tải phần mềm NEACSigner tại đây (Nếu chưa cài đặt)

Bước 1: Mở phần mềm NEAC Signer

Bước 2: Vào mục "Hệ thống" (1) --> Chọn "Cấu hình" (2) để thiết lập mẫu chữ ký (Bỏ qua nếu đã thực hiện)

Your Picture

Your Picture

Bước 2: Vào mục "Hệ thống" --> Chọn "Mở tệp" hoặc "Ký nhiều tệp"

Your Picture

Lưu ý: Lựa chọn được vị trí đặt chữ ký theo mong muốn (PDF)

Your Picture

Lưu ý: Nên lựa chọn khi mẫu được thiết kế chung để vị trí chữ ký nằm đúng vị trí theo yêu cầu

Bước 3: Mở văn bản, hợp đồng cần ký --> Nhấn "Ký số"

1 - Mở tệp (Ký riêng lẻ từng tệp)

Your Picture

Nhấn Ký Số

Your Picture

Chọn vị trí đặt chữ ký

Your Picture

Chọn đúng thông tin CTS --> Nhấn Ký số

2 - Ký nhiều tệp

Your Picture

Lựa chọn định dạng tệp cần ký

Your Picture

Chọn thông tin CTS và chọn vị trí --> Ký số

Your Picture

Nhập mã PIN và nhấn OK khi hoàn tất ký số

TH3: Ký số trên phần mềm Foxit Reader

Bước 1: Mở hồ sơ cần ký số (PDF) bằng chương trình Foxit Reader 

Bước 2: Chọn "Protect" (1) --> Chọn "Sign & Certify" (2) --> Chọn "Place Signature..."

Your Picture

Bước 3: Tìm đến vị trí cần đặt chữ ký số --> Giữ và rê chuột trái để tạo khung hình thể hiện chữ ký

Your Picture

Bước 4: Chọn đúng thông tin "Chứng thư số" (1) --> Tùy chọn phần thông tin thể hiện khi ký số (2) --> Nhấn "Sign" (3) để tiến hành ký số

Your Picture

Chọn thông tin CTS --> Ký (Sign)

Your Picture

Đây là hướng dẫn thiết lập thêm phần thể hiện thông tin khi ký số (2)

Bước 5: Chọn vị trí lưu hồ sơ đã ký --> Nhập mã PIN token để hoàn tất quá trình ký số

Your Picture

TH4: Ký số trên Word hoặc Excel - Hướng dẫn cho phiên bản Office 2010 trở lên

Bước 1: Mở hồ sơ cần ký số (Định dạng .doc, .docx, .xlx, .xlxs) bằng chương trình Word hoặc Excel

Bước 2: Chọn "File" --> Chọn "Info" (1)  --> Chọn "Protect Document" (Word) hoặc "Protect Workbook" (Excel) (2) --> Chọn "Add a Digital Signature" (3)

Your Picture

Your Picture

Bước 3: Nhấn "OK" (Nếu có) --> Chọn đúng thông tin chủ thể "Chứng thư số" (Change) (1) --> Nhấn "Sign" (2) để tiến hành ký số

Your Picture

Bước 4: Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập" để hoàn tất quá trình ký số

Your Picture

Bước 5: Kiểm tra thông tin chứng thư số trên Word hoặc Excel bằng cách: Chọn "File" --> Chọn "Info" (1) --> Nhấn "View Signatures" (2)

Your Picture

Your Picture

Trường hợp đang sử dụng USB Token V1 (Màu xám), Quý khách vui lòng sử dụng phần mềm KySo (TS24) hoặc NEAC Signer (NEAC) để ký cho hồ sơ có định dạng Office là Word (.doc, .docx) hoặc Excel (.xlx, .xlxs).