CKS - Hướng dẫn thủ tục mở khoá mã PIN

Hướng dẫn thủ tục mở khoá mã PIN

Mở khoá mã PIN

Để thực hiện thủ tục mở khoá mã PIN thiết bị lưu trữ khoá bí mật, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Giấy đề nghị mở khóa thiết bị lưu trữ khoá bí mật (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)

  • Tải giấy đề nghị mở khóa tại đây

Hướng dẫn mở khoá mã PIN thiết bị lưu trữ khoá bí mật
1) Quý khách vui lòng scan giấy đề nghị mở khoá qua địa chỉ kinhdoanh@safecert.com.vn.

2) SAFEcert sẽ kiểm tra và xác nhận lại khi đã xử lý xong yêu cầu mở khóa mã PIN.

3) Mở lại SAFE-CA Token Manager để hệ thống cấp lại mã PIN mới (Mặc định là 123456).

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/14001996725/original/blob1465179986100.png?1465180031

Lưu ý: Khi thay đổi mã PIN, Quý khách vui lòng nhập tối thiểu là 6 ký tự và tối đa là 8 ký tự.

Hướng dẫn lấy Token ID của thiết bị lưu trữ khoá bí mật

Bước 1: Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/14001996725/original/blob1465179986100.png?1465180031

Lưu ý: Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1.

1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất tại đây.

2) Nhấn đôi chuột vào SAFECAManager.exe (Tập tin mới tải về) để tiến hành cài đặt.

Bước 2: Lấy Token ID

1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gởi yêu cầu cho TS24 bằng cách: “Start” > “Programs” > “SAFEcert” > “SAFE-CA Token Manager” (Hoặc nhấn đôi vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

2) Chọn “Cấu hình” (1) > “Thông tin PKCS#11” (2) > “Token ID” (3).

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/14001996725/original/blob1465179986100.png?1465180031