CKS - Hướng dẫn thủ tục mở khoá mã PIN

Hướng dẫn thủ tục mở khoá mã PIN

Mở khoá mã PIN

Để thực hiện thủ tục mở khoá mã PIN thiết bị lưu trữ khoá bí mật, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Giấy đề nghị mở khóa thiết bị lưu trữ khoá bí mật (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)

  • Tải giấy đề nghị mở khóa tại đây

Hướng dẫn mở khoá mã PIN thiết bị lưu trữ khoá bí mật

1. Quý khách vui lòng scan giấy đề nghị mở khoá qua địa chỉ kinhdoanh@safecert.com.vn.

2. SAFEcert sẽ kiểm tra và xác nhận lại khi đã xử lý xong yêu cầu mở khóa mã PIN.

3. Mở lại SAFE-CA Token Manager để hệ thống cấp lại mã PIN mới (Mặc định là 12345678).

Your Picture

Lưu ý: Khi thay đổi mã PIN, Quý khách vui lòng nhập tối thiểu là 6 ký tự và tối đa là 8 ký tự.

Hướng dẫn lấy Token ID của thiết bị lưu trữ khoá bí mật

1. Cắm USB Token vào máy tính.

2. Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager (Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

Lưu ý: Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

Your Picture

Xem hướng dẫn cập nhật phiên bản mới tại đây.

 

3. Chọn "Cấu hình" (1) > "Thông tin PKCS#11" (2) > "Token ID" (3).

Your Picture