Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn tra cứu chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn tra cứu chứng thư số SAFE-CA

Tra cứu

Bước 1: Để tra cứu chứng thư số, người dùng truy cập vào địa chỉ rút gọn http://ldap.safecert.com.vn hoặc nhấn vào link tra cứu trên website www.safecert.com.vn. Hệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số

Your Picture

Bước 2:  Trên màn hình tìm kếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiêu tiêu chí tìm kiếm gồm:

  • Nhập tên Cá nhân / Tổ chức

  • Nhập MST / CCCD / CMND

  • Chọn vào ô "Tôi không phải là người máy" (I'm not a Robot)

Your Picture

Bước 3:  Nhấn nút Tìm kiếm:

  • Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số

  • Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin"


Your Picture