Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

Salute Agent

Dịch vụ công nghệ cho Bảo Hiểm Xã Hội

Salute Agent là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động của Safe-CA  nhằm phục vụ đại lý thu của cơ quan  Bảo hiểm xã hội  thực hiện dịch vụ công cho cá nhân,quản lý thông tin khách hàng mua thẻ BHYT tự nguyện – mua BHTN.


Salute Agent được thiết lập để cung cấp các tính năng cơ bản sau:

- Cung cấp các tính năng tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia, bao gồm các loại hình thông tin về người, thông tin về thẻ Bảo hiểm y tế, lịch sử tham gia và hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, lịch sử thanh toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế;

- Tra cứu các thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội; Mã số Bảo hiểm xã hội; Cơ sở khám chữa bệnh; Đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội; Điểm thu, đại lý thu.