Thông Báo Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Nghị Định 13/2023/NĐ-CP

Kính gửi Quý Khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng Số An Toàn (“SAFEcert”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc SAFEcert áp dụng Chính sá...

30/08/2023 08:32:38