Phần mềm

Để sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, nhấp chuột vào biểu tượng ứng dụng đó sẽ được cài đặt.

Cho phép quản lý thiết bị Chữ ký số USB Token, Ký điện tử, đổi mã PIN, v.v

Cho phép kết nối từ xa máy tính của kỹ thuật tới máy tính của Khách hàng

Ứng dụng hỗ trợ ký điện tử

Cho phép tạo file PDF từ word, excel...

Cho phép đọc các tờ khai có định dạng PDF

Tất cả các ứng dụng khác của TS24 như: TaxOnline™, iHaiQuan™, iBHXH™, iThongKe™, Pay24™, XuatHoaDon™, iKeToan™, VBPL™...được tích hợp sẵn bên trong ứng dụng TS24 professional

Nền tảng thực thi ứng dụng